Fotografowanie kwiatów

Moim konikiem jest botanika, a zwłaszcza kwiaty lubię je fotografować w naturalnym ich środowisku, gdzie podziwiam ich piękno w całej okazałości. Sprzedaję często moje prace to pism przyrodniczych i stron internetowych.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count: